Hvad er den danske ungekultur?


Hvad er den danske ungekultur?

Det vil AsylSyd sammen med forskellige efterskoler i Syd- og Sønderjylland vise asylbørn og unge i et fællesprojekt, der løber henover efteråret 2016.

Projektet skal give børn og unge i alderen 13-17 år et indblik i en ungekultur ved danske efterskoler – præget af mangfoldighed og tolerance. Formålet er at fremme asylbørnenes interesse for dansk ungekultur og inspirere til personlig udvikling. Ideen til projektet og primusmotor bag er Kim Pedersen, børn og ungekoordinator ved AsylSyd, og er en del af det præ-integrationsarbejde, AsylSyd tilbyder de unge beboere.

-Det kan have stor betydning for asylansøgerbørn og unge at møde danske velfungerende unge og herved blive inspireret til selv at opsøge tilsvarende miljøer, hvor han eller hun kan dyrke en personlig interesse og være sammen med andre unge, siger Kim Pedersen.

Aktivitetsdag på en efterskole
Asylbørn og unge fra opholdscentrene i alderen 13-17 vil få mulighed for at komme til aktivitetsdage på en række efterskoler i løbet af efteråret. Aktivitetsdagene er på udvalgte søndage i hele projektperioden. De børn og unge, der vælger det fulde program i projektet, vil gennemsnitligt være på et dagsophold på en efterskole hver anden uge i projektperioden.

De aktiviteter og den undervisning de vil opleve afspejler profilen på de enkelte efterskoler, der deltager i projektet. Der vil således være et meget varieret udbud af aktiviteter, der som omfatter forskellige typer sport, fælles gymnastik og spring, musik og kunsthåndværk, sprog, samfundsfag og meget mere. I forbindelse med aktiviteterne vil der blive arbejdet med udvikling af personlige færdigheder, og der vil blive arbejdet med sociale kompetencer i mødet med danske unge

6 skoler og 54 børn
I alt deltager 6 efterskoler, der i hele efteråret åbner dørene op for 54 børn fra AsylSyd, som vil opleve og få viden om, hvad dansk ungekultur kan være i konteksten af en dansk efterskole.

Skip to content