Pressemeddelelse: Asylcenter indvier legeplads og multibane


Pressemeddelelse: Asylcenter indvier legeplads og multibaneBåde børnene på Center Hviding og alle byens børn får nye muligheder for at folde sig ud i leg

Asylcentret i Hviding er klar til at markere, at centrets børn og børn i hele Hviding by nu får nye muligheder for at lege, klatre i klatretårn opført i sibirisk lærk og spille basketball på multibane. Fredag den 9. september indvier Center Hviding nemlig legeplads og multibane både for centret og for lokalsamfundet. Indvielsen er for alle interesserede, entreprenør og de håndværkere, der har haft deres daglige arbejdsdag på udendørs arealer foran centret, hvor beboere og lokalbefolkningen har kunnet følge med i byggeriet. Håndværkerne er indsatte fra Renbæk Fængsels legeplads- og smedeproduktionshold, der sammen med værkmestrene på projektet og i samarbejde med entreprenør Benni Morizen alle har udtrykt stor glæde ved at være en del af projektet. Her har de bygget et sted og et miljø, hvor børn fra og uden for centret kan mødes i leg og få nye venskaber.

I alt 12 håndværkere har planeret, nivelleret, hamret, savet, cementeret og kørt jord og byggeaffald væk i de sidste to måneder, efter at planlægning og skitsetegning begyndte i februar. – Det har været et fornøjeligt og positivt byggeprojekt for de indsatte på legeplads- og smedeproduktionsholdet. Deltagerne har hver dag set frem til hver dag at komme til Center Hviding og være med til at gøre livet lidt mere “almindeligt” ved at bygge legeplads og boldbane til børnene fra centret og alle børn i lokalområdet, siger Brian Vejen, enhedsleder ved Kriminalforsorgen Institution Vadehavet.

Også hos AsylSyd, der driver Center Hviding på vegne af Udlændingestyrelsen, er der glæde over resultatet.

-Legepladsen og multibanen har været høj en prioritet fra AsylSyds side som en god mulighed at skabe et sted for børn til at være børn og mødes med hinanden i legen og sportens verden. Legepladsen og multibanen er tilgængelig og åben for alle børn i Egebæk-Hviding, og vi håber meget på, børn fra byen vil tage legepladserne og multibanen til sig og mødes med børn fra vores center, siger Erik B. Jepsen, afdelingsleder på Center Hviding og Center Aaløkke.

Program for dagen

Kl. 11.00 -12.30 Indvielse af lille legeplads. Til indvielsen er asylbørnene i den nye legestue på skolen i Egebæk-Hviding og børn fra Børnehaven i Egebæk-Hviding inviteret til at deltage:


1. Rød snor klippes af et børnehavebarn og et legestuebarn (med hjælp fra voksne)
2. Fri leg på legepladsen. Der bliver budt på sodavand, is og kager
Kl. 14.00- 16.30 Indvielse af store legeplads og multibane:
1. Indvielsestale ved afdelingsleder Erik B. Jepsen, Center Hviding
2. Rød snor klippes af et asylskolebarn og jævnaldrende barn fra Egebæk-Hviding
3. Underholdning på multibanen ved Esbjerg Ungdomsskole
4. Underholdning på multibanen ved asylbørneskolen i Ribe
5. Børneturnering i fodbold med “blandede hold”(asylbørn og børn fra Egebæk-Hviding)
6. Showkamp. Medarbejdere mod voksne beboere
7. Voksenturnering i fodbold med “mix- hold” (asylansøgere og borgere fra byen)
I løbet af eftermiddagen bydes der på grillede kyllingepølser og grillbrød/snobrød og saftevand.Legepladsen er åben både for asylbørn og børn fra lokalområdet.

Fakta

  • AsylSyd er bygherre
  • Kriminalforsorgen, Institution Vadehavet har totalentreprisen.
  • Benni Morizen Entreprenør
  • Start af Planlægning: februar 2016.
  • I alt 12 fra legeplads/smedeproduktionsholdet fra Renbæk Fængsel har arbejdet på byggeriet af legepladserne og multibanen.
  • Der bor i alt 102 børn i alderen 3-12 år på Center Hviding (tal pr. 08.08.2016):
  • Center Hviding er et af i alt fem opholdscentre i AsylSyd, som også omfatter to børnecentre.
  • AsylSyd er driftsoperatør for Udlændingestyrelsen og driver syv asylcentre beliggende i Tønder, Aabenraa og Esbjerg Kommuner.

Tid og sted

Fredag den 9.september 2016 kl. 11-12.30 på den lille legeplads på Center Hviding, samt kl.14-16.30 på den store legeplads og multibane på Center Hviding, Ribevej 27, 6760 Ribe.

Skip to content