Frivillighed

Frivillighed er en uvurdérlig og uundværlig del af driftsopgaven i AsylSyd – uagtet om det er i klubben på Center Hviding, i kreaværkstedet på Center Aaløkke, at arrangere en fisketur for beboerne på Børnecenter Tønder, donationer eller noget femte.

Det frivillige netværk i AsylSyd består af mennesker i alle aldre og med vidt forskellige baggrunde
fra lokalsamfundene omkring AsylSyds afdelinger, som enten selv er med til at arrangere og tilpas-
se deres frivillighed, eller som byder ind på frivillige opgaver, som asylcentrene stiller. ALT gør en
forskel. Frivillige aktiviteter afspejler både beboernes behov, centerpersonalets efterspørgsel og de frivilliges egne idéer og initiativer.

Eksempler på frivillighed i AsylSyd:

Donationer

Donationer kan komme i forskellige former og størrelsesordener som fx tøj, legetøj, cykler og oplevelser. 

Vi tager med glæde imod donationer, som kan bidrage til sikring af en
tryg, værdig og meningsfuld opholdstid for beboerne i vores regi. 

Donationer fra private

Ønsker du som privatperson at donere fx tøj, legetøj, møbler, autostole,
cykler, køkkengrej, værktøj, sportsudstyr eller andet, kan du aflevere det
til personalet på vores opholdscentre inden for deres åbningstid.

Vi vil gerne appellere til, at alle donationer bliver afleveret i hel og brugbar stand, samt at tøjdonationer er rene og mærket med køn og størrelse.

DONATIONER FRA FORENINGER / VIRKSOMHEDER

Vi modtager også gerne donationer fra foreninger fx i form af fribilletter
til arrangementer, aktiv deltagelse til en begivenhed eller gratis/tilbud på medlemskab i foreninger.

Ønsker du som virksomhed at donere varer eller tjenester, så send gerne en mail til det opholdscenter, du ønsker at donere til. Mailadresser findes her.

Salg af donationer

Alle vores opholdscentre har en secondhand shop, som bliver bestyret
af beboere og frivillige. Her bliver de fleste donationer sat til salg,
så beboerne kan købe dem for symbolske beløb. Almindelige brugte
varer koster oftest 1 kr., imens ubrugte varer bliver solgt for 5 kr. 

Indtægterne fra opholdscentrenes secondhand shops går til aktiviteter
for beboerne som fx indkøb af fodboldudstyr (mål og fodboldstøvler), gymnastikredskaber til børnene, materialer og maskiner til kreaværk-
stederne samt aktiviteter i cykelværksted (indkøb af reservedele).

Opholdscentrenes secondhand shops bliver drevet i samarbejde mel-
lem beboere og frivillige. Har du lyst til at donere din tid til at være frivil-
lig hjælper i en af vores secondhand shops, så tag meget gerne kontakt
til det pågældende opholdscenter her.

Ansøgnings-
formular


Bliv frivillig i AsylSyd og vær med til at gøre en forskel for beboerne på vores opholdscentre. 

Vi har altid brug for frivillige hænder, og vi er taknemmelige for al den hjælp, vi kan få.
I AsylSyd kan du blive frivillig på mange forskellige områder, og vi er altid åbne for nye initiativer.
Uanset hvordan du vil gøre en forskel, vil du blive klædt godt på til opgaverne af vores centerpersonale.

Udfyld og send ansøgningsformularen til frivilligt arbejde i AsylSyd nedenfor, og du vil blive kontaktet af en medarbejder.

NB: Vi gør opmærksom på, at vi har pligt til at indhente børne- og straffeattest på alle vores medarbejdere – også frivillige.

Skip to content