Om os

AsylSyd blev etableret som driftsoperatør for Udlændingestyrelsen i august 2015. Som en afdeling i Tønder Kommune overtog AsylSyd driften af dengang fire opholdscentre i Tønder og Aabenraa kommune. I dag driver AsylSyd to opholdscentre for familier og enlige i henholdsvis Løgumkloster og Hviding samt et børnecenter for uledsagede mindreårige asylansøgere i Tønder.

Som aktør i en foranderlig verden med skiftende politiske og økonomiske vilkår, tilpasser vi driftsopgaven op- såvel som nedad indenfor de rammer, vi får udstukket. I januar 2016 var 98 asylcentre i drift på landsplan. Tallet var i april 2019 reduceret til 14 som konsekvens af de seneste års faldende antal af indrejsende asylansøgere i Danmark.

Organisationen

Værdigrundlag

FÆLLES RETNING er vores værdigrundlag i AsylSyd. Det er et fælles udgangspunkt for den kontinuerlige udviklingsproces på tværs af funktioner og afdelinger i vores organisation, som sikrer:

  • Høj kvalitet
  • Ensartethed
  • Faste strukturer
  • Tidsprioriteringer

Værdigrundlaget er skabt i fællesskab af ledere og medarbejdere. Det udmønter sig bl.a. i en fast model for brug af kompetenceprofiler og funktionsbeskrivelser.

Afdelinger

AsylSyd driver på nuværende tidspunkt 3 asylcentre, her af er 2 opholdscentre for familier og enlige i henholdsvis Løgumkloster, som ligger midt i Tønder Kommune, og i Hviding syd for Ribe indenfor Esbjergs kommunegrænse. Dertil kommer driften af Børnecenter Tønder, som er indkvarteringssted for uledsagede mindreårige asylansøgerbørn, som er ankommet til Danmark uden forældre eller anden voksen værge.

Med til driften af centerdelen hører også AsylSyds sundhedsafdeling, som er organiseret i 2 klinikker – én på Center Aaløkke og én på Center Hviding. Derudover har AsylSyd et centrallager i Toftlund og en tværgående fællesadministrativ enhed i Løgumkloster.

OPHOLDSCENTER AALØKKE

Adresse: Aaløkkevej 2, 6240 Løgumkloster

Telefon: 74 92 81 18 (man-tor kl. 8-15.30, fre kl. 8-15)

E-mail: aaloekke.asylsyd@toender.dk

______________________________________________________________________________________

Centertype: Opholdscenter for familier og enlige over 18 år siden d. 24. aug. 2014

Kapacitet: Center Aaløkke kan indkvartere 170 beboere fordelt på henholdsvis 37 lejligheder med plads til 5-6 personer samt 7 lejligheder med plads til 2 personer – alle med eget køkken og bad.

Ejendommens tidligere funktion: Plejehjem

Andet: Indendørs fællesarealer omfatter et opholdsrum med tv, bord-fodbold og bordtennisbod, legerum, frisørsalon, second hand butik, vaskekælder, cykelværksted og træningskøkken. Udearealet omfatter en legeplads med bord- og bænkplads. Centret er centralt beliggende i Løgumkloster i grønne omgivelser tæt på skole, børnehave, indkøb og muligheder for fritidsaktiviteter.

asylsyd_asylcenter_aaloekke-15
asylsyd_asylcenter_hviding-23
Legeplads aflang

OPHOLDSCENTER HVIDING

Adresse: Ribevej 27, 6760 Ribe

Telefon: 74 92 93 59 (man-tor kl. 8-15.30, fre kl. 8-15)

E-mail: hviding.asylsyd@toender.dk

______________________________________________________________________________________

Centertype: Opholdscenter for familier og enlige over 18 år siden november 2015.

Centertype: Opholdscenter for familier og enlige over 18 år.

Kapacitet: Center Hviding har kapacitet til indkvartering af XXX beboere – familier og enlige asylansøgere over 18 år fordelt på værelser og lejligheder i 5 beboelsesbygninger. Derudover har centret 50 nødindkvarteringspladser.

Ejendommens tidligere funktion: Psykiatrisk hospital

Andet: Centerarealet består af XX bygninger, som er forbundet af et internt vej- og stisystem med grønne områder. Udover de 5 beboelsesbygninger omfatter Center Hviding bl.a. center-administrationen, sundhedsafdeling, træningskøkken, snedker-værksted, cykelværksted, genbrugsbutik, legestue og idrætshal. Centrets udeareal er stort og omfatter bl.a. legeplads, multibane, alm. boldbaner, bord- og bænkpladser. Center Hviding samarbejder med et stort netværk af frivillige og venskabsfamilier i og omkring foreningslivet i Hviding og Ribe.

FUNKTIONER PÅ OPHOLDSCENTRENE

Med afsæt i FÆLLES RETNING balancerer centerpersonalet – afdelingsledere, netværks- og servicemedarbejdere, undervisere, socialkoordinatorer og frivillige på opholdscentrene – mellem faste strukturer og fleksibilitet i en omskiftelig hverdag, når de på tværs af funktioner og arbejdssteder løser driftsopgaven indenfor de givne rammer. Alle møder på arbejde for at sikre beboerne en tryg, værdig og meningsfuld ventetid, imens Udlændingestyrelsen behandler deres ansøgning om opholdstilladelse i Danmark.

Centerpersonalet er beboernes kontaktperson til det omkringliggende samfund, som bistår med formidling af relevante kontakter og informationer til fx Udlændingestyrelsen, Dansk Flygtningehjælp og frivillige netværk. Centerpersonalet sikrer yderligere, at de voksne beboere bliver tilbudt og indgået kontrakter om intern aktivering (praktik), som ofte er i form af praktisk arbejde på centrene med at hjælpe til i centerets genbrugsbutik, rengøring af fællesarealer, vedligeholdelse af udendørsarealer, praktiske tolkeopgaver i receptionen. Alle beboere på AsylSyds opholdscentre har ved indflytning indgået en kontrakt med det pågældende center, hvor de forpligter sig til at deltage i undervisning og aktivering samt deltage i nødvendige.

De faste administrative rutiner på opholdscentrene omfatter bl.a. daglig koordinering af overblik over ledig kapacitet, planlagte ind- og udflytninger, kommende integrationer/afslag, hjemrejser og samtaler med myndighederne.

I den direkte kontakt gennem undervisning, aktivering og nødvendige opgaver understøtter medarbejderne beboerne i at tilegne sig sociale og praktiske færdigheder for at kunne tage ansvar for eget liv. Her skaber medarbejderne letforståelige rammer for beboerne og indarbejder rutiner, som skaber struktur og tryghed i hverdagen. Undervisning og aktivering er skemalagt og koordineret i overensstemmelse med de offentlige transporttider til undervisningsstederne samt åbningstiderne i centrenes reception og sundhedsklinik. Flere aktiviteter som fx drivhus og frisørsalon er iværksat på beboerinitiativer og bliver drevet af beboerne selv.

Beboerne er i en usikker og sårbar situation, som kan føre forskellige udfordringer med sig. Her handler det for medarbejderne om at understøtte beboerne i at tage ansvar for sig selv, egen situation og eget liv.

BØRNECENTER TØNDER

Adresse: Strucks Allé 84, 6270 Tønder

Hoved- og vagttlf. 21 53 17 54 (døgnbemanding)

Ekstra vagttlf. 21 79 13 60 (døgnbemanding)

E-mail: bctoender.asylsyd@toender.dk

______________________________________________________________________________________

Centertype: Opholdscenter for uledsagede mindreårige asylansøgere, der er indrejst i Danmark uden forældre eller anden værge.

Kapacitet: Børnecenter Tønder har kapacitet til at indkvartere 99 beboere. Centret består af 3 huse med 10 værelser i hvert hus – hvert værelse har eget bad og toilet. Beboerne er indkvarteret med op til 3 personer på hvert værelse.

Åbning:  December 2015

Ejendommens tidligere funktion: Ungdomskollegie

Andet: Børnecenter Tønder indkvarterer uledsagede mindreårige asylansøgere og er derfor døgnbemandet. Til hvert af centrets 3 huse hører et fælles køkken, en spisestue og et opholdsrum med bl.a. tv, bordbodbold, brætspil, kreahjørne etc.

FUNKTIONER PÅ BØRNECENTRET

En netværksmedarbejder er asylansøgerens kontaktperson til det omkringliggende samfund. Netværksmedarbejderne bistår beboerne med formidling af relevante kontakter og informationer til fx Udlændingestyrelsen, Dansk Flygtningehjælp og frivillige netværk. De har en særskilt pædagogisk funktion, som handler om at sikre en struktureret, genkendelig og tryg hverdag med aktiviteter, samvær samt vejledning og støtte i dagligdagens praktiske gøremål.

Beboerne på Børnecenter Tønder repræsenterer en særlig sårbar gruppe i det danske asylsystem. Alle er uledsagede mindreårige asylansøgere, som er under 17 år og ankommet til Danmark uden forældre eller nogen anden voksenværge. De uledsagede mindreårige asylansøgere (UMI’er) er som udgangspunkt omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse på samme vilkår som alle andre asylansøgere. I kraft af UMI’enes særlige sårbarhed gælder for dem en række lempede regler. Det sikrer dem bl.a. indkvartering på et børnecenter, tildeling af en personlig repræsentant og hurtigere sagsbehandling. De mange og forskelligartede pligter, rettigheder og procedurer for sagsbehandling på asylområdet er et komplekst system at navigere i – også for UMI’er. Derfor består en vigtig del af driftsopgaven på Børnecenter Tønder i at skabe struktur og forberede UMI’erne på livet som voksne asylansøgere. Udlændingestyrelsens behandling af asylsager strækker sig over flere faser, så mange UMI’er når at blive voksne inden, der falder afgørelse om ophold eller udrejse.

UMI’erne har adgang til aldersvarende undervisning, fritidsaktiviteter, sundhedsbetjening og kontante ydelser. En fagligt kvalificeret personale-gruppe med erfaring i at struktur og trygge rammer for udsatte børn og unge tilrettelægger den daglige centerdrift ud fra den enkelte beboers vilkår og forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og egen hverdag. Med afsæt deri understøtter personalet beboerne i at vedligeholde en realistisk opfattelse af egen situation samt en sund fysisk, psykisk og social udvikling af ressourcer, som sikrer dem et godt udgangspunkt for at kunne begå sig i fremtiden.

Beboerne på Børnecenter Tønder kommer fra kulturer vidt forskellige fra den danske. Derfor har kulturel formidling en fremtrædende rolle for fremme af beboernes forståelse for danske normer, værdier, ligestilling samt børn og minoriteters rettigheder. Læringsaspektet er altid i fokus – både i skoleundervisningen og den daglige træning i almene gøremål som oprydning, rengøring, madlavning, tøjvask eller administrering af lommepenge. En vigtig del af den kulturelle læring består for personalet (inkl. personlige repræsentanter) i at sikre klarhed og vejlede beboerne om deres pligter og rettigheder over for deres omgivelser, herunder myndigheder, centerpersonale, medbeboere og lokalbefolkningen. Den generelle forståelse for andre kulturer sikrer UMI’erne det bedste grundlag for at begå sig i fremtiden, uanset om det bliver i eller uden for Danmark.

Børnecenter Tønder driver sin egen UMI-skole, hvor undervisningen er svarende til modtagerundervisning for samme aldersgruppe (12-16 år) i en almindelig dansk folkeskole. Det betyder, at UMI’erne modtager undervisning i humanistiske, praktiske, musiske og naturfaglige fag i dansk som andetsprog. Skoleåret i UMI-skolen er på 40 uger og følger skoleåret for folkeskoler i Tønder Kommue. En almindelig dag i UMI-skolen starter kl. 8.00 og slutter kl. 15.00 (1400 timer årligt). Børnecenter Tønder indgår også i et undervisningssamarbejde med den lokale folkeskole, hvor de UMI’er, der er parate, bliver sluset ud i skolens almenklasser.

Sundhedsafdelingen

Sundhedsafdelingen danner rammen  om AsylSyds sygepleje-og lægepraksistilbud. Afdelingen er organiseret i to klinikker på henholdsvis Center Aaløkke og Center Hviding. Fra klinikkerne yder afdelingsleder, sygeplejersker, sundhedsplejerske, læge og psykolog sundhedsbehandling og iværksætter yderligere foranstaltninger i henhold til Udlændingestyrelsens retningslinjer for sundhedsbehandling af asylansøgere i Danmark. Derudover arbejder sundhedspersonalet løbende med at implementere sundhedsfremmende tiltag og kampagner.

I sundhedsklinikkerne er der plads til omsorg, og dialogen med beboerne er altid i centrum for behandlingen. Sundhedspersonalet bruger tolke for at sikre  tydelig kommunikation gennem hele behandlingsforløbet. Sundhedspersonalet har, ligesom de øvrige medarbejdere i AsylSyd, særlig indsigt i arbejdet med mennesker i sårbare situationer. Som asylansøgere befinder vores beboere sig i en sårbar og usikker situation, og mange lever med dybe ar på krop og sjæl efter et liv på flugt fra krig, katastrofer og personlige tragedier.

5f80552264c7e
A64I9733

Al sundhedsfagligt arbejde i AsylSyd tager udgangspunkt i NUS-princippet, som understøtter beboernes ret til nødvendig, uopsættelig og smertelindrende sundhedsbehandling – samt Sundhedsstyrelsens anbefalinger om sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Sundhedsbetjeningen udmønter sig i en praktisk og en administrativ del:

  • Den praktiske sundhedsbetjening i AsylSyd består konkret i at tilse beboerne ved klinikkonsultationer, koordinere eventuelle videre behandlingsforløb hos speciallæger samt at tilvejebringe nødvendig medicin og hjælpemidler. Derudover vejleder sundhedspersonalet beboerne om deres pligter og rettigheder på sundhedsområdet.
  • Den administrative sundhedsbetjening består bl.a. i at ansøge Udlændingestyrelsen om kaution til div. behandlingsformer på vegne af beboerne. Det drejer sig om nødvendige – ikke akutte – behandlingsformer som fx fysio- og ergoterapi, tand- og hospitalsbehandling, hvor anden behandling er forsøgt først, og som kræver godkendelse fra Udlændingestyrelsen inden behandlingsstart.

TVÆRGÅENDE FUNKTIONER

FÆLLESADMINISTRATIONEN

Fra AsylSyds fællesadministration løses de tværgående dele af driftsopgaven, som omfatter ledelse, bogholderi og konsulentarbejde indenfor udvikling, undervisningskoordinering, kommunikation, kvalitetssikring og kriminalpræventiv koordinering.

 

SOCIALKOORDINATORER

AsylSyds to socialkoordinatorer er ansvarlige for at sikre fagligheden og koordineringen af den sociale sagsbehandling, herunder det tværfaglige samarbejde med særligt sårbare beboere og myndighederne på det social- og sundhedsfaglige område. Socialkoordinatorernes funktion udspiller sig i praksis som det koordinerende led og tovholder i ofte længere processer for behandling og af og handling på underretninger til myndighederne om mistrivsel hos beboerne. En vigtig del af den socialkoordinerende indsats i AsylSyd består i opsøgende arbejde, som bliver udført af alle medarbejdere med direkte kontakt til beboerne. Medarbejderne indberetter deres bekymringer, som socialkoordinatorerne handler på.

Processer med beboer- og myndighedssamtaler bliver typisk efterfulgt af en ansøgning om kaution til Udlændingestyrelsen om en given social foranstaltning på baggrund af myndighedernes anbefaling. Hvis/når Udlændingestyrelsen godkender ansøgningen, er socialkoordinatoren ansvarlig for iværksættelse af den godkendte sociale foranstaltning. Det er også socialkoordinatoren, som fx søger om indstilling af en beboer til en indkvarteringsplads på et omsorgscenter, vejleder og rådgiver den enkelte beboer eller familie om ansvar og pligter navnlig som forældre, iværksætter støtte- og kontaktpersonsordninger og følger op på psykologscreeninger.

 

KRIMINALPRÆVENTIV KOORDINATOR

Den kriminalpræventive koordinering udgør et særligt arbejdsfelt på tværs af centrene i AsylSyd. Det består bl.a. består i:

  • at føre kriminalitetsforebyggende indsatser mod fx radikalisering og ekstremistisk adfærd
  • at være bindeled mellem center/beboer og myndigheder (herunder politiet) i opfølgningsarbejde med anmeldelser og indberetninger om kriminalitet
  • at være tovholder og indgå i konfliktløsning

 

EJENDOMSKOORDINATOR

Ejendomskoordinering i AsylSyd består overordnet i at fastholde bygningsmassens vedligeholdelsesniveau i samarbejde med Udlændingestyrelsens retningslinjer for bygningsforbedringer. Det er yderligere ejendomskoordinatorens ansvar at sikre korrekt og rationel drift af AsylSyds lagerfaciliteter.

Ejendomskoordinatoren er ansvarlig for den faglige ledelse af AsylSyd servicemedarbejdere på centrene – herunder koordineringen af de løbende udbedringer af faciliteterne, vedligehold inde og ude, rengøring, snerydning, værelsestjek mv. Det er også ejendomskoordinatorens ansvar at kontrollere korrekt udførsel af procedurer for fx brandsikring, nøgle- og alarmsystemer. Derudover er det ejendomskoordinatoren, der både lægger og kontroller tidsplaner for større vedligeholdelsesprojekter samt åbninger og lukninger af centre.