PRESSEMEDDELELSE

PRESSEMEDDELELSE: AsylSyd åbner nyt center til indkvartering af ukrainske asylansøgere i Augustenborg

Fredag d. 8. april 2022 åbner AsylSyd sit foreløbig femte nye center på blot 4 uger. ”Den hvide by” i Augustenborg, der tidligere har fungeret som psykiatrisk sygehus, skal lægge bygninger til indkvartering af ca. 370 ukrainske asylansøgere. Dermed har AsylSyd mere end fordoblet antallet af driftsenheder fra 3 til 8 asylcentre med geografisk placering i Tønder, Esbjerg, Aabenraa, Haderslev og nu også Sønderborg kommuner.

Det nye Center Augustenborg bliver indrettet med plads til 300-400 personer på værelser, hvor nogle har egne badefaciliteter og andre fællesbadefaciliteter samt fælles køkkener og opholdsrum. Derudover råder centeret bl.a. også over et stort fælles udeareal.

AsylSyd har siden d. 10. marts 2022 opskaleret indkvarteringskapaciteten fra 770 sengepladser fordelt på tre centre til d. 8. april 2022 at være i stand til at indkvartere 2320 asylansøgere samt ca. 400 på kortidspladser på nu i alt 8 centre i deres foreløbige regi.

Med åbning af de foreløbig fem nye centre driver AsylSyd, der er en afdeling i Tønder Kommune, i alt 8 opholdsafdelinger for familier, enlige og uledsagede mindreårige asylansøgerbørn. AsylSyd-organisationen omfatter bl.a. også intern sundhedsafdeling, undervisnings-setup, centrallager og tværgående administrativ enhed.

Velkommen tilbage til Sønderborg som værtskommune for asyldrift

AsylSyd er en afdeling i Tønder Kommune, som siden august 2015 har haft operatørkontrakt med Udlændingestyrelsen om asyldrift i Danmark. Siden da er driftsopgaven løbende blevet tilpasset de aktuelle indrejsetal og behov for indkvartering af asylansøgere i Danmark.

Sønderborg Kommune er imidlertid ikke uvant i rollen som værtskommune for asyldrift. Der har tidligere været asylcentre i henholdsvis Sønderborg og Nordborg.

Om genoptagelsen af rollen som værtskommune for asyldrift udtaler borgmester i Sønderborg Kommune, Erik Lauritzen (S):

Det glæder mig, at det i forbindelse med krigen i Ukraine og flygtningestrømmen derfra har været muligt at finde egnede lokaler i kommunen. Sammen med vores taskforce, Ukraine-kontakten, vil vi gøre vores til, at flygtningene får en oplevelse af tryghed, og at der bliver taget hånd om dem”. 

Lokale og fleksible samarbejdsaftaler

Der er ansat en lokal kendt afdelingsleder til Center Augustenborg. Derudover er sammensætningen af personale til de nye centre en stor opgave. AsylSyd har iværksat et samarbejde med de kommunale jobcentre i værtskommunerne Tønder, Aabenraa, Haderslev og nu Sønderborg om rekruttering af de mange nye medarbejdere, der er akut behov for. Det drejer sig om bemanding af alle funktioner, som omfatter sundhedspersonale (syge- og sundhedsplejersker), socialkoordinator samt center- og servicemedarbejdere, der fremadrettet skal forestå den daglige centerdrift.

Åbningen af det nye Center Augustenborg foregår ligesom de øvrige centeråbninger i tæt samarbejde med Tønder Kommune, som stiller en task force til rådighed med hjælp til klargøring af alle støttesystemer med fx økonomi, IT og bygningsadministration.

Som udgangspunkt skal alle asylansøgere i Danmark tilbydes undervisning og aktivering, imens myndighederne behandler deres sag. Der arbejdes derfor på højtryk for at lande samarbejdsaftaler med eksterne underleverandører til driftsydelser som fx undervisning af voksne og børn med de kommunale skoler i asylcentrenes værtsbyer.

FAKTA:

AsylSyd er organiseret som en afdeling i Tønder Kommune og har siden august 2015 drevet asylcentre for Udlændingestyrelsen i henholdsvis Tønder, Esbjerg, Aabenraa, Haderslev og nu Sønderborg kommuner. AsylSyd driver opholdscentre for enlige, par og familier på centre i Løgumkloster, Hviding, Toftlund, Bolderslev, Skærbæk Haderslev og snart Augustenborg samt et børnecenter for uledsagede, mindreårige asylansøgerbørn i alderen 12-17 år i Tønder. AsylSyd og beskæftiger nu samlet ca. 116 medarbejdere.

Skip to content