PRESSEMEDDELELSE: Beboere fra AsylSyd deltager i havmiljøkampagne på Fanø


PRESSEMEDDELELSE: Beboere fra AsylSyd deltager i havmiljøkampagne på Fanø

Torsdag d. 17. maj rykker 8 beboere og en medarbejder fra AsylSyd ud som havmiljøvogtere og samler affald på stranden på Fanø. Beboernes aktivitet bakker op om det frivillige projekt REN STRAND FANØ.

Når de 8 AsylSyd-beboere sammen med netværksmedarbejder, Nina Lorenzen, fra Center Hviding i morgen, torsdag, rykker dagens aktivering til vadehavsøen, så bidrager de ikke blot konkret til at skåne miljøet på Fanøs hårdt ramte kyststrækning – de lærer også om den danske frivillighedskultur og vigtigheden af at beskytte naturen og miljøet.

Beboerne fra AsylSyd og Nina Lorenzen vil samle affald på stranden på Fanø torsdag d. 17. maj i tidsrummet fra kl. 10 til ca. 14.

Om projektet

REN STRAND FANØ er et privat initiativ iværksat af den lokale ildsjæl, havmiljøvogter og tidligere ølkusk, Peter Michelsen, som er bosat på øen i Sønderho med sin familie. Idéen med projektet er, at der bliver udleveret HAVFALDSPOSER til besøgende på stranden, som kan fylde dem med affald, som ikke hører til i naturen og derfor heller ikke på stranden. Når havfaldsposen er fyldt, skal der blot lukkes og placeres et synligt sted. Så kommer Peter Michelsen og henter den.

På under et år blev der indsamlet ikke mindre end 8 ton affald fordelt på over 4.500 havfaldsposer på stranden Fanø. Der er blevet samlet alt lige fra fjernsyn, plastikrester i alle afskygninger dunke med spildolie, balloner, meteorologisk måleudstyr til nødraketter, som alt udgør en stor trussel for naturen og dens fugle og fisk.

Når Peter Michelsen ikke samler havfaldsposer på stranden, forsøger han at finde frem til, hvor affaldet kommer fra. Han googler sig bl.a. gennem skibsdatabaser, kemiske data og vejrdata. Han har bl.a. sporet en ballon tilbage til et åbningsarrangement på et pizzaria i Skegness, England, og en kemikaliedunk til en fransk fiskekutter. Han kontakter ophavsmændene pr. e-mail, og selvom han ikke modtager nogen respons fra dem, så håber han, at de alligevel tager hans henvendelse til efterretning og tænker over deres affaldsvaner fremadrettet.

Historien om Peter Michelsen og hans projekt er en vigtig fortælling om, hvor meget affald, der rent faktisk flyder rundt i verdens have. Han håber, at hans projekt vil inspirere andre til at iværksætte lignende initiativer.

Fakta om havaffald

Generelt ophober der sig mest affald på kystvendte strækninger ud til Nordsøen og Skagerrak. Det skyldes dels, at plastik bliver ført over lange afstande, og dels at havstrømmene i Nordsøen bliver ført op fra den sydlige del og ender på kysten hele vejen op til Skagerrak.

For yderligere oplysninger kontakt:

Nina Lorenzen
Netværksmedarbejder
Center Hviding
Centralforvaltningen
______________________________________________
Ribevej 27 – 6760 Ribe
+45 74 92 93 59 – Mobil +45 20 36 64 58 – nl1@toender.dk Nina Lorenzen

Skip to content