DLNYA HAR KNÆKKET KODENHistorie udsendt til pressen 08-07-2021:


Dlnya har knækket koden


Mød Dlnya Mazhari. Hun er 29 år, kurder, født i Iran, som 9-årig flygtet til Irak, universitetsuddannet elektronikingeniør og asylansøgere i Danmark. Dlnya har siden maj 2020 været indkvarteret på AsylSyds opholdscenter i Hviding, hvorfra hun afventer Udlændingestyrelsens afgørelse på sin asylansøgning. I ventetiden opfylder hun sine forpligtelser som asylansøger på sprogskole og i aktivering. Og mere til. I starten af juni modtog hun sit diplom for et flot færdiggjort uddannelsesprogram i IT-kodning hos Hack Your Future i København. Dlnya har hacket koden til en lovende fremtid – uagtet om den kommer til at udspille sig i eller uden for Danmark.

”Min drøm er at kunne leve i sikkerhed i Danmark og give noget tilbage de mennesker og det samfund, som har givet mig mulighed for at være her”. Sådan indleder Dlnya sit svar på spørgsmålet om, hvad hendes drømme for fremtiden er.

”Jeg håber, at min lille historie kan tilføre flere nuancer til forståelsen for den store historie; dén om mulighederne, ikke begrænsningerne, for og med asylansøgere i Danmark – også de kvindelige”, lyder det håbefuldt fra hende.


Drømmen om et liv i sikkerhed

Følelsen af at være udefineret og ikke rigtig høre til nogle steder har fulgt Dlnya så langt, hun kan huske tilbage. ”Som kurdere i Iran og senere Irak var vi, min familie og jeg, hverken flygtninge eller statsborgere. Vi var der bare. Uden rettigheder. Uden sikkerhed. Og uden muligheder for at bidrage med noget til samfundet”, uddyber hun. Hendes far flygtede til Danmark i 2015, hvor han fik opholdstilladelse og senere i 2019 opnåede familiesammenføring med moderen og lillebroderen, som i dag bor i Kolding. Dlnya kunne som voksen ikke indgå i familiesammenføringen og måtte derfor tage flugten til Danmark alene i foråret 2020.

”Jeg har studeret hele mit liv. Det har været min måde at skabe distance til alt det ubehagelige, der er sket omkring mig. Min evne til at fordybe mig har hjulpet mig til at fokusere på, at få det bedste ud af enhver situation”, fortæller hun. Selvom hendes nuværende tilværelse som asylansøger er præget af usikkerhed om fremtiden, så betyder den fysiske tryghed i Danmark alt – væk fra fx bomberne og forfølgelserne. Hun understreger:  ”At se min familie trives og være glade, det gør mig glad og gør min drøm om et liv i sikkerhed med dem endnu større”.


AsylSyd og det danske system har åbnet alle muligheder

Dlnya beskriver Center Hviding, AsylSyd og det danske system som sin redning. Hun kunne have søgt om privat indkvartering hos sin familie, imens hendes asylsag bliver behandlet af Udlændingestyrelsen, men det har hun bevidst fravalgt.

”Her på Center Hviding har jeg masser af muligheder for at dygtiggøre mig, involvere mig i forskellige projekter og skabe netværk. Det ville jeg ikke have på samme måde fra mine forældres hjem. Det er helt og holdent takket være Center Hviding, AsylSyd og det danske system, at jeg er, hvor jeg er nu”, fastslår hun. Til spørgsmålet om, hvad hendes egen aktie ind i sine præstationer er, svarer hun ydmygt, at hun blot har formået ikke at forpasse de muligheder, AsylSyd har tilbudt, men at hun har grebet dem og gjort sit bedste for at se, hvor de kunne føre hende hen.

Yanal Rawashdeh, som er centermedarbejder på Center Hviding tilføjer, at Dlnya er en idéel rollemodel for alle asylansøgere. ”Hun deltager i stort set alt, hun kan komme i nærheden med, og dét med ihærdighed, engagement og smittende motivation på det på højeste ildsjæleplan – uanset om det er som elev på sprogskolen, i centerets aktiveringskøkken eller second hand butik, som tolk på kontoret eller som chairman for alle centerets beboere”, fortæller han.

Netop Dlnyas opsøgende og engagerende tilgang bragte hende i forbindelse med Hack Your Future og åbnede muligheden for at tage en uddannelse i IT-kodning.


Hack Your Future og nye netværk

Det var igennem en tidligere asylansøger på Center Hviding, at Dlnya først hørte om Hack Your Future – en non-profit-organisation med base i København, der tilbyder gratis uddannelsesforløb i IT-kodning. Hack Your Future bestræber sig på at være et inkluderende, selvbærende og bæredygtigt samfund af tech-fagfolk, der beviser talentet for enkeltpersoner, der står over for udfordrende situationer i Danmark – i særdeleshed flygtninge og asylansøgere til at blive webudviklere og bemyndige dem ved at åbne dørene til et efterspurgt jobmarked.

”Jeg var så motiveret til at bruge mit hoved, så selvom mit kendskab til kodning var meget basalt, blev jeg nysgerrig. Jeg fik lov til at låne et computer på centerets kontor og begyndte så at researche”, fortæller Dlnya om tilløbet til at søge om optagelse til det gratis 34 uger lange uddannelsesprogram hos Hack Your Future. Ansøgningsprocessen strakte sig over 8-10 dage, hvor hun som optagelsesprøve skulle lave en hjemmeside. Hun tilføjer: ”Det var helt nyt stof for mig, så jeg måtte starte helt fra bunden. Jeg burede mig nærmest inde og studerede de nye stof fra morgen til aften for til sidst at kunne indsende mit optagelsesprojekt”.

Til sin egen overraskelse, blev hun optaget på uddannelsen i september 2020, som hun gennemførte og modtog sit diplom for i starten af juni i år. Uddannelsen har givet boost til nye netværksdannelser. Hun har fx allerede deltaget i flere konferencer og har invitationer til flere. Generelt oplever hun stor interesse for sig selv – både sine kompetencer og sin historie, som hun slet ikke er vant til. ”Jeg er vild med network-delen. Jeg får energi og bliver motiveret og inspireret af at tale med mennesker. En foredragsholder sagde om networking, at man skal fortælle folk, hvad man konkret har behov for, så er der nogle, der hjælper. Dét fif har jeg taget med mig, og det virker”, fortæller den nyudklækkede koder og networker.


God opbakning fra AsylSyd

”Vel kan man godt føle sig lidt fortabt som asylansøger i det vakuum, man befinder sig i under sin sagsbehandling, men systemet i Danmark er godt og åbner stadig mange muligheder. Det handler om at gribe dem. Det gjorde jeg, og det har kun givet mig endnu mere mod på at gøre gavn og give noget tilbage”, fortæller Dlnya og fortsætter: ” Personalet på Center Hviding bakker mig og mine medbeboere op i, at vi rent faktisk kan udrette ting, som gør glæde og gavn for andre. De rammer og muligheder som det danske system og AsylSyd tilvejebringer for os asylansøgere, og den opbakning og hjælp vi får af centerpersonalet, er uvurderlig i vores situation”.

Hun husker særligt tilbage på dén dag, hun modtog brevet om, at hun var blevet optaget på Hack Your Future-uddannelsen. ”Jeg fik et stort kram af dem alle. De var så glade på mine vegne. Det betyder uendeligt meget for mig. De kunne ligeså godt bare have sagt; ok, held og lykke”, fortæller hun.

Når hun fortæller sin historie uden for asylcenteret, fornemmer hun ofte, at ikke alle forstår hende. ”Jeg er glad for, at mange ikke kan relatere til min situation. Så ved jeg, at de ikke har oplevet det samme. Jeg har accepteret realiterne – også de barske – de er en del af mig. Men lige meget, hvor godt jeg har det, er det alligevel altid hårdt, fx når mine medbeboere får afslag, og man hele tiden bliver mindet om, at intet er sikkert”, understreger hun.

Dlnya er dog fuld at håb. Håb for en fremtid i sikkerhed. I Danmark. Center Hviding, AsylSyd, Hack Your Future og det danske system giver hende håb, hjælper og motiverer hende til at føle normalitet og være en del af noget større.FAKTA: Kort om AsylSyd

AsylSyd er en afdeling i Tønder Kommune, som siden august 2015 har været driftsoperatør for Udlændingestyrelsen. I dag driver AsylSyd to centertyper; opholdscentre for enlige og familier i hhv. Løgumkloster og Hviding samt et børnecenter for uledsagede mindreårige asylansøgere i Tønder. Med til den samlede asyldrift hører en sundhedsafdeling, et centrallager og en fællesadministration. Driftsopgaven i AsylSyd er udmøntet af en operatørkontrakt mellem Tønder Kommune og Udlændingestyrelsen, som udstikker rammen om en helhedsorienteret indsats, som skal sikre beboerne en tryg, værdig og meningsfuld ventetid frem til, der falder afgørelse om ophold eller hjemrejse på deres asylsag. 


FAKTA : Kort om kurderne

Kurderne er et sammensat folkeslag, der anslås til at tælle mellem 30-45 mio. på globalt plan. De er primært bosat i et sammenhængende landområde, der spænder over tilstødende dele af det sydlige Tyrkiet, nordvestlige Iran, nordlige Irak og nordlige Syrien. Kurderne udgør størstedelen af befolkningen i den selvstyrende region i Irakisk Kurdistan og er betydelige minoritetsgrupper i nabolandene, hvor nationalistiske bevægelser til stadighed stiller krav om mere selvstyre og flere kulturelle rettigheder.

Skip to content