ASYLSYD ÅBNER TRE NYE CENTRE TIL UKRAINSKE ASYLANSØGERE

Pressemeddelelse udsendt 09-03-2021AsylSyd åbner tre nye centre til ukrainske asylansøgereMed forventningen om en markant stigning i indrejsetallet af asylansøgere til Danmark fra det krigsramte Ukraine, arbejder Udlændingestyrelsen og landets asyldriftsoperatører på at skabe yderligere kapacitet til indkvartering af op mod flere tusinde beboere. Derfor slår AsylSyd inden for de næste to uger dørene op på tre nye beredskabscentre med en forventet kapacitet på mere end 720 sengepladser.


Centrene bliver placeret i henholdsvis Toftlund, Bolderslev og Haderslev i bygninger, som tidligere har været anvendt til indkvartering af asylansøgere. Det betyder en ”genåbning” af Center Toftlund med plads til 120 beboere og Center Bolderslev i byens tidligere plejehjemsbygninger med plads til 100 beboere. Bygningerne, som frem til sygehusreformen i 2010 husede Haderslev Sygehus samt i en kortere periode i 2015 blev anvendt til indkvartering af dengang syriske asylansøgere, åbner nu igen dørene for som Center Haderslev med plads til indkvartering af mere end 500 asylansøgere.

”Det er en stor og vigtig opgave, vi skal løse på meget kort tid. Men vi er klar, og vi bliver klar til at åbne centrene i Toftlund og Bolderslev om en uge og i Haderslev om to uger. Opskalering af indkvarteringskapacitet – ofte med kort bagkant – er en fast operatørforpligtelse. Det er en opgave, som vi siden 2015 har opbygget god og solid erfaring i at løse til Udlændingestyrelsens tilfredsstillelse, og som vi altid er i beredskab til at løse. Vi arbejder bl.a. tæt sammen med Tønder Kommune, som stiller en task force til rådighed med hjælp til klargøring af alle støttesystemer med fx økonomi, IT og bygningsadministration. Det er en stor hjælp, som vi er meget taknemmelig for”, fortæller driftschef i AsylSyd, Niels Bøgskov Frederiksen forud for åbningen af de nye centre.

Etablering af såvel som den fremadrettede drift af de nye asylcentre kræver en koordineret tværgående indsats, som involverer mange eksterne samarbejdspartnere. AsylSyd har allerede iværksat et samarbejde med jobcentrene i Tønder Kommune samt de to nye værtskommuner i Aabenraa og Haderslev om rekruttering til bemanding af de mange funktioner, herunder afdelingsleder, sundhedspersonale (syge- og sundhedsplejersker), socialkoordinator samt center- og servicemedarbejdere, som fremadrettet skal forestå den daglige centerdrift.  

I Tønder Kommune er det vicekommunaldirektør, Keld I. Hansen, der har ledelsesansvaret for AsylSyd. Han ved, at der ligger en kæmpe opgave og venter for hans medarbejdere, men han er tryg ved, at de kan løfte opgaverne – både de der er her og nu, og de der snart kan risikere at komme.

”Jeg ved jo af erfaring, at AsylSyd er dygtige, professionelle og klar til at løse store opgaver med kort varsel, så jeg er helt tryg ved, at de kan håndtere opgaven. Så længe krigen i Ukraine fortsætter vil der helt sikkert komme flere flygtninge til Danmark og til Tønder Kommune. Det bliver en kæmpe opgave, men Tønder Kommune og AsylSyd står godt rustet til at løfte den”, fortæller Keld I Hansen.

Den forventede konstellation af ukrainske beboere på det nye center er fortrinsvis kvinder og børn. De skal – ligesom alle andre asylansøgere i Danmark – tilbydes undervisning og aktivering, imens myndighederne behandler deres sag. Det nye centre etableres som en midlertidig beredskabskapacitet i 3 måneder med mulighed for forlængelse alt afhængig af krigens ud- eller afvikling i Ukraine.

AsylSyd arbejder i øjeblikket på at lande samarbejdsaftaler med værtskommunerne for de nye centre om pasning og skoleundervisning af de nye børn. På nuværende tidspunkt deltager AsylSyds beboerbørn i den skolepligtige alder i koordinerede pasnings- og undervisningstilbud i lokale børnehaver og folkeskoler i centerbyerne (Hviding/Ribe, Løgumkloster og Tønder). Voksne asylansøgere deltager i undervisning på AsylSyds egen voksenskole, som ligger i Brøns. AsylSyd har tidligere drevet egen asylskole for børn og udbudt pasning til de mindste i egne lokaler. Det er endnu ikke afklaret, om en tilsvarende løsning skal etableres for beboerne på det kommende Center Haderslev. AsylSyd driver p.t. egne sundhedsafdelinger på centrene i Hviding og Løgumkloster, men det er muligt, at der bliver oprettet endnu en sundhedsklinik på Center Haderslev.

Ét er dog sikkert fastslår man i AsylSyd:

”Vi kan garantere, at driftsopgaven vil blive tilpasset helt efter de rammer, der udstikkes af Udlændingestyrelsen, og som skal sikre beboere en tryg, værdig og meningsfuld opholdstid i AsylSyds regi frem til der er truffet en afgørelse af deres asylsager”, fortæller Niels Bøgskov Frederiksen.

FAKTA

AsylSyd er organiseret som en afdeling i Tønder Kommune og har siden august 2015 drevet asylcentre for Udlændingestyrelsen i henholdsvis Tønder, Esbjerg og Aabenraa kommuner. På nuværende tidspunkt driver AsylSyd opholdscentre for familier og enlige på centre i Løgumkloster og Hviding samt et børnecenter for uledsagede, mindreårige asylansøgerbørn i alderen 12-17 år i Tønder. AsylSyd og beskæftiger samlet ca. 70 medarbejdere

Skip to content