Læs mere here
Læs mere OPHOLDSCENTER HVIDING VOKSEN-
UNDERVISNING
Læs mere
OPHOLDSCENTER AALØKKE Læs mere

VELKOMMEN TIL ASYLSYD

AsylSyd er en afdeling i Tønder Kommune, som siden august 2015 har været asyldriftsoperatør for Udlændingestyrelsen. I dag driver AsylSyd to centertyper; opholdscentre i henholdsvis Løgumkloster og Hviding, som indkvarterer asylansøgere i kategorierne familier og enlige, og et børnecenter for uledsagede mindreårige asylansøgere i Tønder. Med til vores asyldrift hører en sundhedsafdeling organiseret i to klinikker, et centrallager og en tværgående administration. Driftsopgaven i AsylSyd er udmøntet af vores operatørkontrakt med Udlændingestyrelsen. Den udstikker rammen om en helhedsorienteret indsats, som skal sikre vores beboere en tryg, værdig og meningsfuld opholdstid under Udlændingestyrelsens behandling af deres asylsag og frem til afgørelse om opholdstilladelse eller udrejse/hjemsendelse. Som aktør i en foranderlig verden med skiftende politiske og økonomiske vilkår er det vores opgave løbende at tilpasse driftsopgaven op- såvel som nedad indenfor de rammer.

BLIV FRIVILLIG PÅ ÉT ELLER FLERE AF VORES ASYLCENTRE

PRESSERUM

Alle henvendelser fra pressen skal gå til:

  • Driftschef, Niels Bøgskov Frederiksen på telefon 20 26 00 49 eller pr. mail nieebfre@toender.dk 

 

Er driftschefen ikke tilgængelig rettes al pressehenvendelse til dennes stedfortræder:

  • Leder af fællesadministrationen, Signe Welleius Plange Mouritsen på telefon 23 43 96 20 eller pr. mail siwpmo@toender.dk
Reporters interviewing businessman, holding microphone and writing notes
Der gælder følgende regler for pressens adgang til alle AsylSyds afdelinger:
  • Pressen har ikke adgang til vores asylcentre og øvrige afdelinger uden forudgående aftale med driftschefen eller dennes stedfortræder.
  • AsylSyd formidler som hovedregel ikke kontakt mellem pressen og vores beboere.
  • Der er krav om skriftligt samtykke ved beboer- og personaledeltagelse på billeder, video- og lydoptagelser.
  • Foto- og videooptagelse må som udgangspunkt kun foregå med skriftligt samtykke på beboeres værelser med, men kan efter særlig aftale foregå på AsylSyds udendørs arealer.

Seneste nyheder

AsylSyd lige nu

8

Centre

660

Beboere

59

Nationaliteter

Video

TØNDER FESTIVAL 2019

TØNDER FESTIVAL 2018

TØNDER FESTIVAL 2017