Voksenundervisning

Alle asylansøgere over 17 år i fase 2 og 3 skal årligt modtage min. 400 timers undervisning i:

  • Sprog (dansk, engelsk og modersmål)
  • Fag, som giver beboeren færdigheder til at starte selvstændig virksomhed eller opnå beskæftigelse i sit hjemland
  • Mulighed for særskilt tilrettelagt undervisning for beboere over 17 år, som har særlige kvalifikationer indenfor et specifikt fagområde
  • De, der er blevet tildelt ophold i Danmark, skal deltage i fremrykket dansk 25 timer ugentligt med introduktion til danske kultur- og samfundsforhold.

Nyankomne asylansøgere skal deltage i et introduktionskursus om det danske sprog, kultur- og samfundsforhold som fx seksualmoral og arbejdsmarkeds-, uddannelses- og boligforhold.