Undervisning af UMI'er 12-16 år

Uledsagede mindreårige asylansøgerbørn (UMI’er) modtager et særligt undervisningstilbud. Børnecenter Tønder driver sin egen UMI-skole, hvor undervisningen er svarende til modtagerunder-visning for samme aldersgruppe (12-16 år) i en almindelig dansk folkeskole. Det betyder, at UMI’erne modtager undervisning i humanistiske, praktiske, musiske og naturfaglige fag i dansk som andetsprog.

Skoleåret i UMI-skolen er på 40 uger og følger skoleåret for folkeskoler i Tønder Kommune. En almindelig dag i UMI-skolen starter kl. 8.00 og slutter kl. 15.00 (1400 timer årligt). Børnecenter Tønder indgår også i et undervisningssamarbejde med den lokale folkeskole, hvor de UMI’er, der er parate, bliver sluset ud i skolens almenklasser.