Undervisning af børn 6-16 år

Asylansøgerbørn i alderen 6-16 år modtager et obligatorisk undervisningstilbud, hvor undervisningen foregår i et pædagogisk inkluderende samarbejde med og på den lokale folkeskole. Undervisningsmodellen for asylansøgerbørnene er individuelt tilpasset hver skole og barn under hensyn til individuel sproglig og social udvikling.

Asylansøgerbørn starter som udgangspunkt i modtager-klasser med samme timetal som de danske elever og med løbende udslusning til almenklasser.