Sociale netværksydelser

Der er procedurer for koordinering af sociale netværksydelser og initiativer til praktisk iværksættelse på tværs af operatørkontrak-tens fagområder; social, sundhed, undervisning og aktivering i AsylSyd.

I forhold til sociale ydelser er AsylSyd som driftsoperatør forpligtet til at rådgive og vejlede beboerne om sociale forhold som fx of-fentlige institutioner, almene gøremål og flytning.

Herunder hører også håndtering af kriseintervention, konflikt-løsning, psykosocialt beredskab og ikke mindst at have skærpet og underretningspligtig opmærksomhed på beboernes fysiske og psykiske trivsel. At varetage beboernes særlige behov for støtteforanstaltninger.

Mand ved cykler