Opgaver ved sagsafgørelse

Når Udlændingestyrelsen har afgjort en asylsag og meldt beboeren opholdstilladelse i en given integrationskommune, overgår beboeren til kommunen. Forud for overdragelse af beboeren til kommunen er det bl.a. AsylSyds opgave at tilbyde 25 timers intensiv danskundervisning hver uge frem til udflytning, informere beboeren om integrationsfasen ved at afholde en overgivelsessamtale, tilpasse og målrette den kommende integration i dialog med integrationskommunen, forestå den administrative del af overgivelsesprocessen og planlægge den praktiske flytning.

Når Udlændingestyrelsen giver en beboer afslag på sin asylansøgning, er AsylSyds opgave at henvise beboeren til rådgivning om den praktiske del af hjemrejsen.