Kvalitetssikring

Udlændingestyrelsen fører anmeldte og uanmeldte tilsyn med vores løsning af driftsopgaven. Tilsynene kan foregå skriftligt eller ved personligt fremmøde af en tilsynsførende. 

AsylSyd har udviklet og implementeret sit eget systematiske og stringente kvalitetssikringssystem for en sikker og effektiv drift, der kan rumme den aktuelle opgaveportefølje og med stor driftssikkerhed også kan møde fremtidige krav. Målet er at løfte driftsopgaven med færrest mulige afvigelser. En kvalitetshåndbog er det praktiske værktøj til at understøtte formålet samt et fælles udgangspunkt for at fastholde en systematisk og struktureret sikring af kvaliteten i AsylSyds løsning af driftsopgaven.