Kontrakt

Alle beboere over 18 år skal senest 7 dage efter indflytning på et af AsylSyds centre indgå en (så vidt mulig) gensidig kontrakt med os om undervisning, aktivering og nødvendige opgaver i 15-37 timer om ugen for at kunne modtage kontante ydelser.

Kontraktens indhold afhænger af den enkelte beboers alder, helbredsmæssige tilstand og aktuelle fase i asylsags-behandlingen.