Kontante ydelser

Beboerne får udbetalt lommepenge efter fast procedure ved personligt fremmøde hver anden torsdag. Ydelsestaksterne er beregnet ift. beboerens status som enlig, familie eller uledsaget mindreårig. Alle modtager et grundbeløb, som dækker udgifter til bl.a. mad og hygiejneartikler.

Beboere over 18 år kan få en tillægsydelse for at overholde deres kontrakt om undervisning og aktivering. Familier modtager yderligere forsørgerbeløb, som fastsættes efter antallet af børn og børnenes alder.

Second hand butik