Husorden

Hvert center har en husorden med retningslinjer for:

  • Adfærd – tilstedeværelseskontrol, udluftning, rygning, alkohol, håndtering af ejendele m.v.
  • Pligter og rettigheder på asylcentret – ift. myndigheder, medbeboere, personale m.v.
  • Pligter og rettigheder i lokalsamfundet – ift. myndigheder, naboer, øvrige borgere, støj, trafikale forhold m.v.
Børn på mark