Ejendomsdrift

Ejendomsdriften i AsylSyd består i at sikre bygninger i driftsklar stand med brugbart inventar efter en så vidt mulig ensartet standard til beboere og personale. Den praktiske ejendomsdrift omfatter disponering og klargøring af værelser og lejligheder til indflytning og udflytning samt ved åbning og lukning af centre, indgåelse og opsigelse af div. serviceaftaler, dagligt vedligehold til sikring af funktionelle bygninger og inventar – alt i henhold til gældende vedligeholdelses-standarder for bygningerne. Beboerne bliver inddraget i den daglige drift – fx ved mindre reparationer og vedligehold – hvor det er håndværksmæssigt forsvarligt.

AsylSyd driver yderligere eget centrallager med indkøb og opbevaring af al inventar til centrene som en del af opgaven med ejendomsdrift.