OPERATØRKONTRAKTEN

Driftsopgaven i AsylSyd er udmøntet af en kontrakt mellem Udlændingestyrelsen og Tønder Kommune (AsylSyd). Operatørkontrakten udstikker rammen om en helhedsorienteret indsats, som skal sikre vores beboere en tryg, værdig og meningsfuld opholdstid under Udlændingestyrelsens behandling af deres asylsag og frem til afgørelse om opholdstilladelse eller udrejse/hjemsendelse.

Læs mere om operatørkontrakten i PIXI-folderne for asylsystemets opholds- og børnecenterdel eller  læs operatørkontrakten for 2021 i fuld længde her

PIXI2020_Ophold_Forside
PIXI_børnecenter_2020_Forside

Driftsopgaven

Udlændingestyrelsen er ansvarlig for tilvejebringelse og drift af indkvarteringssteder for asylansøgere m.fl. i Danmark. Den daglige drift af indkvarteringsstederne bliver varetaget i et bestiller-udfører-samarbejde, hvor Udlændingestyrelsen bestiller operatører (kommuner, Røde Kors og Kriminalforsorgen) til at udføre driftsopgaven på indkvarteringsstederne (asylcentrene).

Som driftsoperatør sammensætter og tilpasser AsylSyd et fagligt kvalificeret og tilstrækkeligt personale (inkl. underleverandører af ydelser som fx undervisere) til at udføre driftsopgaven i henhold til den aktuelle beboersammensætning og det aktuelle indkvarterings behov. AsylSyd er en drifts- og kvalitetssikker praksis med fundament i en solid erfaringsbase samt evne til at udvikle og tilpasse driftsmetoder til de af Udlændingestyrelsens givne rammer og vilkår. Med udgangspunkt i den enkelte beboers ressourcer arbejder AsylSyd for, at ansvaret for beboerens liv forbliver hos beboeren selv. Gennem undervisningstiltag og aktivering får beboeren kendskab til dansk kultur- og samfundsforhold.

P19C1200
IMG_1675

Driftsområder

Driftsområderne omfatter:

  • Skabe ro og struktur i beboernes hverdag gennem tilbud om undervisning, fritidsaktiviteter, sundheds- og kontantydelser
  • Informere og vejlede beboerne om pligter og rettigheder overfor myndighederne og det danske samfund (dets borgere, normer og værdier)
  • Sikre et tryghedsskabende samarbejde med lokale myndigheder (fx politiet), frivillige og andre samarbejdspartnere
  • Fastholde hver beboers ansvar for egen (og evt. families) hverdag,
    uanset om den fremadrettet bliver i eller udenfor Danmark
  • Støtte beboerne i en realistisk opfattelse af egen situation
  • Tilrettelægge kriminalpræventive indsatser som tidlig opmærksomhed og opfølgning
  • Særligt for driftsopgaven på vores børnecenter handler driftsopgaven om at klargøre uledsagede mindreårige beboere til voksenlivet gennem daglig almen vejledning om fx huslige gøremål og administration af lommepenge.

Læs mere om driftsområderne ved at klikke på ikonerne nedenfor.