Ny mødregruppe på Center Bolderslev skaber fællesskaber

Ny mødregruppe på Center Bolderslev skaber fællesskaber Et par gange om ugen omdannes fællesrummet på Center Bolderslev fremadrettet til et mødre-gruppe-rum. Her finder mødrene tid til at være sammen med deres børn og babyer i babyvenlige rammer, som giver plads og mulighed for, at mødrene og børnene kan spejle sig i hinanden, have et fællesskab, hvor de kan udveksle erfaringer og spørge hinanden til råds. Derudover vil der være rådgivning og vejledning og idéer til babygymnastik og aktiv leg sammen med deres

Hvad er den danske ungekultur?

Hvad er den danske ungekultur? Det vil AsylSyd sammen med forskellige efterskoler i Syd- og Sønderjylland vise asylbørn og unge i et fællesprojekt, der løber henover efteråret 2016. Projektet skal give børn og unge i alderen 13-17 år et indblik i en ungekultur ved danske efterskoler – præget af mangfoldighed og tolerance. Formålet er at fremme asylbørnenes interesse for dansk ungekultur og inspirere til personlig udvikling. Ideen til projektet og primusmotor bag er Kim Pedersen, børn og ungekoordinator ved AsylSyd, og er