• ASYLSYD

  AsylSyd blev etableret den 1. august 2015, hvor Tønder Kommune overtog driften af fire asylcentre i Syd-og Sønderjylland.

  AsylSyd varetager opgaven som driftsoperatør for Udlændingestyrelsen og driver asylcentre beliggende i Tønder og Esbjerg kommuner.

  AsylSyd bestræber sig på, i henhold til vores kontrakt med Udlændingestyrelsen, at give beboerne en tryg, meningsfuld og værdig ventetid, imens de får behandlet deres ansøgning om asyl i Danmark.

 • centre 3

  Centre

 • nationaliteter51

  Nationaliteter

 • asylansoeger366

  Beboere

 • ARBEJDET PÅ ET ASYLCENTER

  Et asylcenter er et midlertidigt indkvarteringssted for personer, der søger asyl i Danmark. Arbejdet på et asylcenter består i at skabe rammer og muligheder, der sikrer en stabil og forudsigelig dagligdag for beboerne. Med udgangspunkt i den enkelte beboer arbejdes der for, at ansvaret for beboerens liv forbliver hos beboeren selv. Gennem undervisningstiltag og aktivering får beboeren kendskab til dansk kultur- og samfundsforhold samtidig med at der er fokus på beboerens egne ressourcer.

 • ICON - DET GØR VI

NETVÆRKSMEDARBEJDERE

En netværksmedarbejder er asylansøgerens kontaktperson til det omkringliggende samfund. Netværksmedarbejderen bistår med formidling af relevante kontakter og informationer til fx Udlændingestyrelsen, Dansk Flygtningehjælp og frivillige netværk.

En netværksmedarbejder på et børnecenter har en særskilt pædagogisk funktion. Her handler det om at sikre en struktureret, genkendelig og tryg hverdag med aktiviteter, samvær samt vejledning og støtte i dagligdagens praktiske gøremål.

 • AKTIVERINGSMEDARBEJDER

  En aktiveringsmedarbejder skal sikre, at voksne asylansøgere tilbydes intern aktivering – en såkaldt praktik. I samråd med beboeren indgås der en aftale om, hvilken type aktivitet praktikken skal omfatte. Oftest indebærer det praktisk arbejde på centeret. Det kan eksempelvis være at hjælpe til i centerets genbrugsbutik, rengøring af fællesarealer, vedligeholdelse af udendørsarealer, praktiske tolkeopgaver i receptionen.

 • SERVICEMEDARBEJDERE

  En servicemedarbejder sørger for at vedligeholde bygninger, grønne områder og arealer med hjælp fra beboerne på de enkelte centre. Servicemedarbejderen har derudover ansvar for er at vedligeholde servicebiler, center-busser, koordinere afhentning af flyttegods og inventar mellem centrene, koordinering af indkøb og bestilling af inventar samt administrative opgaver i forbindelse med ajourføring af inventarlister.

 • FÆLLESADMINISTRATIONEN

  Den overordnede administration af AsylSyds centre foregår fra fællesadministrationen i Løgumkloster. Den omfatter en række tværgående funktioner og forskellige kompetenceområder:
  Voksenundervisningskoordinator
  Børn- og ungekoordinator
  Kriminalpræventiv koordinator
  Kommunikations- og pressemedarbejder
  Udviklingskonsulenter
  Ejendomskoordinator
  Økonomimedarbejdere