Nyheder

 • Der er kommet flere frivillige til asylbørn

  Flere uledsagede, unge asylansøgere har fået en frivillig repræsentant til at støtte dem i asylansøgningsprocessen end tilfældet var i sommer. Der er dog stadig brug for flere frivillige repræsentanter. TØNDER: I juni 2016 var der kun to frivillige repræsentanter tilknyttet Børnecenter Tønder, hvor uledsagede mindreårige asylansøgere bor, mens de venter på, at deres asylansøgning bliver […]

 • På asylskolen i Ribe er det fælles sprog dansk

  RIBE: Eleverne er fra 6 til 16 år gamle, og de har en meget forskellig ballast med i rygsækken. Nogle af eleverne har oplevet en traumatisk flugt i en synkefærdig gummibåd over Middelhavet. Nogle børn har aldrig gået i skole i deres hjemland og kommer så til Danmark som analfabeter og skal gå i en […]

 • Ny mødregruppe på Center Bolderslev skaber fællesskaber

  Et par gange om ugen omdannes fællesrummet på Center Bolderslev fremadrettet til et mødre-gruppe-rum. Her finder mødrene tid til at være sammen med deres børn og babyer i babyvenlige rammer, som giver plads og mulighed for, at mødrene og børnene kan spejle sig i hinanden, have et fællesskab, hvor de kan udveksle erfaringer og spørge […]

 • Hvad er den danske ungekultur?

  Det vil AsylSyd sammen med forskellige efterskoler i Syd- og Sønderjylland vise asylbørn og unge i et fællesprojekt, der løber henover efteråret 2016. Projektet skal give børn og unge i alderen 13-17 år et indblik i en ungekultur ved danske efterskoler – præget af mangfoldighed og tolerance. Formålet er at fremme asylbørnenes interesse for dansk […]

 • Tønder Festival: der arbejdes på højtryk med VIP området

              Beboere fra Center Uge arbejder på højtryk ved telt 2 på festivalens første dag. Her er gulvet i VIP området ved at blive stabiliseret. De andre opgaver, der venter de frivillige fra Center Uge, er at stå vagt ved udgangene og hjælpe backstage med instrumenter og lignende. Ialt arbejder […]

 • Medarbejder-armbåndene til Tønder Festival 2016 er kommet på

  De fire beboer fra Center Aaløkke, der skal arbejde som frivillige ved dette års festival var forbi medarbejderkontoret  og  få deres respektive medarbejder-armbånd, en rundvisning på pladsen, samt i Mormors Økokøkken, hvor de skal arbejde som frivillige til dette års Tønder Festival. I alt skal 10 beboer fra AsylSyd arbejde som frivillige og bliver en del […]

 • Billedreportage: Anlæg af multibanen er klar til de sidste faser

  Denne uge starter starter monteringsfasen af multibanen, og man kan så småt begynde at se, hvordan det færdige resultat kommer til at se ud. Umiddelbart derefter starter flise entreprenøren arbejdet med at lægge fliser på den 19×10 kvadratmeter store bane, som er designet som både en basketball- og en fodboldbane.

 • Pressemeddelelse: Asylcenter indvier legeplads og multibane

  Både børnene på Center Hviding og alle byens børn får nye muligheder for at folde sig ud i leg Asylcentret i Hviding er klar til at markere, at centrets børn og børn i hele Hviding by nu får nye muligheder for at lege, klatre i klatretårn opført i sibirisk lærk og spille basketball på multibane. […]

 • Billedereportage: Legepladsen er færdigbygget – og taget i brug

      Center Hvidings nye legeplads står færdigbygget og som billederne viser allerede taget i brug. Der arbejdes ihærdigt på færdiggørelse af multibanen, som sammen med legepladsen vil danne rammerne om et rum og et sted, hvor børn fra hele Hviding by kan være børn og samles i legen og sportens verden.